Til hovedinnhold

Sommerjobb i SINTEF Energi 2016

Sommerjobb i SINTEF Energi 2016

Forskningsleder

Hvert år ønsker vi studenter velkommen til oss som sommerforskere - vi vil legge ut sommerjobbene for 2017 i løpet av januar.

Energisommerjobberne og veiledere under samling som avslutning på sommerjobbperioden 2015. Foto: SINTEF/Erik Børseth
Energisommerjobberne og veiledere under samling som avslutning på sommerjobbperioden 2016. Foto: SINTEF/Erik Børseth

Sommerforskerne

Energisommerjobb 2016

I 2016 hadde vi 27 jobber å tilby til studenter fra NTNU og andre universitet som ønsket å bruke kunnskapene sine i reelle forskningsprosjekt. 


 

Våre forskere motiveres av hvor mye studentene får til i løpet av en sommer, og de ser at forskningen blir drevet fremover gjennom studentenes bidrag. Det er ikke uvanlig at en rapport fra en ferdig sommerjobb gir vesentlige bidrag til forskningsrapportene i våre prosjekter.

For alle sommerjobber gjelder følgende:

  • Oppgaven vil bestå i å gjennomføre en konkret forskningsoppgave som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere.
  • Studentene vil sitte i kontorlandskap.
  • Alle studenter vil skrive en avsluttende rapport for arbeidet.
  • Felles presentasjon for aktuelle forskere hos SINTEF Energi.
  • Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og hovedoppgave som en forlengelse av sommerjobben.
  • Oppstartsdato og arbeidsperiode etter nærmere avtale.
  • Alle sommerjobbene er i Trondheim.

Sommerjobbene vi hadde i 2016 fordelt på forskningsavdeling:

Avdeling Energisystemer

Avdeling Elkraftteknologi

Avdeling Termisk energi

Avdeling Gassteknologi


SINTEF Energi er en organisasjon i jevn vekst. Vi rekrutterer nye medarbeidere i faste stillinger hvert år. Flere av disse har tidligere hatt sommerjobb hos oss.