Til hovedinnhold

163-7 CO2-fangst med membraner

163-7 CO2-fangst med membraner

163-7 CO2-fangst med membraner i industri- og kraftprosesser

For å møte verdens klimautfordringer er det bred enighet om at alle tiltak må tas i bruk. CO2-fangst og -lagring (CCS) er en av teknologiene som vil spille en viktig rolle de kommende tiårene. Rensing av CO2 fra eksosgass (såkalt post-combustion capture) er et samlingsnavn på en gruppe av teknologier hvor CO2 fjernes nedstrøms en industriell prosess eller et kraftverk.

En type post-combustion teknologi er å separere CO2 gjennom en membran som har høy selektivitet for CO2. I tillegg trengs det en del omkringliggende utstyr som f.eks. vakuumpumper og varmevekslere. Mulighetene for å kombinere membraner og omkringliggende utstyr og velge prosessparameter er tilnærmet uendelige, noe som har begrenset verdien av de analyser av membranseparasjon som er publisert i litteraturen.

Innenfor forskingssenteret BIGCCS er det utviklet en helt ny metode (the attainable region approach) for å enkelt kunne finne den kostnadsoptimale prosesskonfigurasjonen for membranseparasjon av CO2 fra eksosgasser. Denne metoden vil bli benyttet i oppgaven for å evaluere CO2-fangst fra forskjellige typer eksosgass (raffineri, gasskraftverk med og uten eksosgassresirkulering og tilleggsfyring).

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i attainable region metoden.
  • Utvikle attainable region metoden basert på prosesskrav.
  • Finne frem relevante eksosgass-sammensetninger fra litteratur og egne beregninger
  • Anvende metoden for å evaluere under hvilke forutsetninger det er mest interessant å bruke membranseparasjon av CO2
  • Skrive rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for CO2-fangst og kostnadsevaluering
  • Kjentskap til Hysys/ProII og erfaring fra prosessimuleringer

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.