Til hovedinnhold

163-6 Sanntids CFD-visualisering

163-6 Sanntids CFD-visualisering

163-6 Visualisering av numeriske strømningsberegninger mens de kjører

Når man utfører numeriske beregninger, og/eller utvikler numeriske modeller, er det en fordel å kunne få plottet nøkkelvariable til skjerm etter hvert som beregningen skrider fram. En slik plotting gjør at man får et bedre inntrykk av beregningen, noe som kan øke forståelsen for det som skjer. Videre ser man blant annet om beregningen er stabil og om start- og grensebetingelser er satt rett.

Ved avdeling Gassteknologi ved SINTEF Energi brukes og utvikles flere numeriske beregningskoder for ulike typer flerfasestrømning. Disse utfører beregninger i 1D, 2D eller 3D. Dagens verktøy for sanntids-visualisering fungerer OK, men er noe tregt, og er vanskelig å modifisere. Vi ønsker å bygge opp et nytt verktøy ved hjelp av Python-pakken matplotlib. Det er allerede laget ulike prototype-skript som bruker matlplotlib. Disse vil brukes som utgangspunkt for oppgaven.

Oppgaven er tilknyttet rørintegritets-delen av BIGCCS-forskningssenteret for miljøvennlig energi og prosjektet 3D multifluid flow.

Oppgaven består i å

 • Sette seg inn i problemstillingen og definere oppgaven i samarbeid med veilederne.
 • Utvikle rutiner for plotting av
  • XY-plott
  • Konturplott
  • Eventuelt: Vektorplott
 • Utvikle metoder og rutiner for overføring av data fra simuleringsprogram til plotteprogram.
 • Hvis tid: Utvikle metoder og rutiner for sammenstilling av data fra parallelle beregninger (MPI) som kjører på flere kjerner.
 • Skrive dokumentasjon og presentere resultat.

Forutsetninger

 • Erfaring med programmeringsmiljøet i GNU/Linux
 • Kjennskap til, eller evne til å sette seg inn i, Python samt Fortran 95
 • Interesse for fluiddymamikk og numeriske metoder
 • Forkunnskap om LaTeX og versjonskontroll er en fordel

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Kan du gjøre det bedre enn dette?