Til hovedinnhold

163-5 Dynamisk modellering av energisentraler

163-5 Dynamisk modellering av energisentraler

163-5 Analyser og dynamisk modellering av energisentraler i komplekse, termiske energisystem

For å nå Norges mål for klima- og energipolitikk er det nødvendig å redusere klimagassutslipp, øke bruk av fornybar energi og effektivisere energiforbruket. Bolig- og bygningskomplekser står for omtrent 40 % av norsk energiforbruk og her ligger et stort potensial for energieffektivisering og energisamspill. Mer avanserte energisystemer kan utløse stort potensiale ved å kunne håndtere flere energikilder og temperaturnivå, benytte termisk lagring og styre slike komplekse systemer på en intelligent måte.

SINTEF-prosjektet Interact strekker seg mot løsninger for optimal design, integrering og styring av komplekse termiske energisystemer. Arbeidet i denne sommerjobben knyttes direkte til fag og forskere i dette prosjektet.

Målet med oppgaven er å utvikle dynamiske modeller for deler av et slikt energianlegg, blant annet basert på data fra feltmålinger fra virkelige anlegg. Videre er det en målsetning å benytte slike modeller til å sette sammen og simulere virkelig scenarier, og undersøke muligheter for å forbedre energieffektiviteten for totalsystemet.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen.
  • Analysere måledata som grunnlag for modellering av realistiske komponent- og subsystem-modeller
  • Sette opp en system-modell for et utvalgt energisystem
  • Studere effekten av ulike parametere (komponentutforming, integrasjon, logisk styring)
  • Skrive rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for termodynamikk og varmepumpende systemer
  • Interesse for modellering og programmering
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) programmeringsspråk som Modelica eller C/C++

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Energy flow "dashboard"