Til hovedinnhold

163-3 Eksplosiv fordamping av LNG

163-3 Eksplosiv fordamping av LNG

163-3 Modellering av eksplosivt rask faseovergang av LNG i kontakt med vann

Naturgass et brennstoff som hovedsakelig består av metan. For å frakte naturgass fra fjerne kilder til markedet kan det være nødvendig å komprimere det. Dette gjøres gjerne ved flytendegjøring, som involverer kraftig nedkjøling til omtrent -162 ºC. LNG er en forkortelse av Liquefied Natural Gas, altså flytendegjort naturgass.

LNG blir vanligvis fraktet med skip, og i tillegg brukes det ofte som et miljøvennlig drivstoff for skip som frakter andre ting. På grunn av dette kan man tenkte seg mange scenarier hvor LNG kan lekke på sjøen. I et slikt tilfelle vil LNG møte en annen væske med temperaturforskjell på nesten 200 grader. Erfaring og eksperimenter har vist at dette i noen tilfeller kan føre til en plutselig og eksplosivt rask fordamping, som kan skade både folk og utstyr. Fenomenet kalles ofte RPT, som er kort for Rapid Phase Transition. Denne prosessen er relativt dårlig forstått, og det er vanskelig å forutsi om det vil skje, når det vil skje, og hvor kraftig eksplosjonen kan bli.

Med ønske om å øke sikkerheten ved produksjon, transport og bruk av LNG, vil SINTEF Energi i 2015 sette i gang et flerårig forskningsprosjekt på temaet LNG RPT. Målet er å forstå prosessen bedre, for å øke evnen til å forutsi og forhindre ulykker. Denne utlysningen er en invitasjon til en student om å delta i startfasen av dette prosjektet i sommer.

Se klipp på Youtube

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i temaet, litteraturstudie, osv.
  • Løse en oppgave i oppstartsfasen av prosjektet, relatert til modellering/simulering. Detaljer i oppgaven vil bestemmes i samråd med den aktuelle kandidaten. Oppgaven vil trolig involvere fysikk, matematikk og programmering.
  • Skrive rapport.
  • Forberede og gjennomføre en kort presentasjon av arbeidet.

Forutsetninger

  • Interesse for fysikk og matematikk.
  • Interesse for fluiddynamikk og/eller termodynamikk.
  • Interesse for numeriske metoder og programmering.
  • Forkunnskap om Linux, LaTeX og versjonskontroll er en fordel, men ikke et krav.

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.