Til hovedinnhold

163-1 Høy-temperatur varmepumpe

163-1 Høy-temperatur varmepumpe

163-1 Høy-temperatur varmepumpe

Enorme mengder industriell overskuddsvarme dumpes til omgivelsene fordi det ikke finnes konkurransedyktige måter å gjenbruke eller oppgradere den på. Hvis overskuddsvarmen har for lav temperatur til å kunne gjenbrukes direkte, kan vi øke temperaturen på denne til et nyttig nivå ved hjelp av varmepumper. Men her trengs det teknologisk utvikling for å utnytte mest mulig av potensialet på en miljøvennlig og konkurransedyktig måte.

I det nye prosjektet HeatUp skal det utvikles metoder og teknologi for å oppgradere overskuddsvarme til damp-produksjon ved å benytte effektive varmepumper med klimanøytrale arbeidsmedier. Arbeidet i denne sommerjobben knyttes direkte til fag og forskere i dette prosjektet, blant annet gjennom å sette opp og benytte dynamiske simuleringsmodeller for nøkkelkomponenter og prosess. Det tas sikte på å benytte modellerings/simulerings-plattformen Dymola for programmeringsspråket Modelica, med utvidelses-biblioteket TIL (relevant metodikk og ferdige komponenter).

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Sette opp realistiske betingelser for et industri-relevant simuleringsproblem
  • Systematisk kartlegge ytelsen av og effektiviteten til aktuelle varmepumpesystemløsninger gjennom spesifisering, modellering og simulering
    • For eksempel kaskadesystem med Ammoniakk/Butan (som illustrert i figuren)
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for termodynamikk og varmepumpende systemer
  • Interesse for modellering og programmering
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) programmeringsspråk som Modelica eller C/C++

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Ammonia / Butane heat pump for steam production