Til hovedinnhold

162-4 Modellering av biodrivstoffproduksjon

162-4 Modellering av biodrivstoffproduksjon

162-4 Prosessmodellering av hydrotermisk konvertering av tang og tare til biodrivstoff

Det er utfordrende å dekke det økende energibehovet ved hjelp av landbasert biomasse alene. For å produsere bærekraftig og miljøvennlig biodrivstoff, kjent som andre- og tredjegenerasjons biodrivstoff, er det avgjørende å bruke biomasse som verken er mat eller konkurrerer med matproduksjon ved at det dyrkes på land som kunne vært brukt til produksjon av mat. Biomassen i sjøen (tang og tare) vokser raskt og har dermed et stort potensiale til å bidra i fremtidens energibilde.

Konvertering av tang og tare til biodrivstoff og bioenergi har visse utfordringer, som høyt vann- og saltinnhold i biomassen, og dens konsistens. "Hydrothermal liquefaction" (HTL) er en teknologi som kan brukes til å konvertere biomasse med høyt vanninnhold til energi eller drivstoff. I denne oppgaven skal modellering av en HTL reaktor bli undersøkt, med fokus på termodynamikk og kjemiske aspekter. Oppgaven gjennomføres sammen med våre erfarne forskere.
Legg inn illustrasjonsbilde her, om du har ett. Fag og/eller folk. Husk at vi må ha rettighetene til bildet.

Oppgaven består i

  • å sette seg inn i problemstillingen,
  • å hente termiske data, og transport- og kjemidata fra publikasjoner,
  • å bruke beregningsprogrammet til å simulere modeller av HTL prosess,
  • å studere effekten av ulike parametere (dimensjonsløse tall),
  • å skrive rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for termodynamikk og kjemi
  • Interesse for numeriske metoder
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) Fortran 90/95

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.