Til hovedinnhold

162-2 Energieffektive energisentraler

162-2 Energieffektive energisentraler

162-2 Nye løsninger for energieffektive energisentraler i komplekse, termiske energisystem

For å nå Norges mål for klima og energipolitikk er det nødvendig å redusere klimagassutslipp, øke bruk av fornybar energi og effektivisere energiforbruket. Bolig- og bygningskomplekser står for omtrent 40 % av norsk energiforbruk og her ligger et stort potensial for energi-effektivisering og energisamspill. Mer avanserte energisystemer kan utløse stort potensiale ved å kunne håndtere flere energikilder og temperaturnivå, benytte termisk lagring og styre slike komplekse systemer på en intelligent måte.

SINTEF-prosjektet KPN Interact strekker seg mot løsninger for optimal design, integrering og styring av komplekse termiske energisystemer. Arbeidet i denne sommerjobben knyttes direkte til fag og forskere i dette prosjektet.

Sentralt i dette arbeidet er en energianalyse av en energisentral hvor forskjellige bygningstyper er tilkoblet et sentralt varme- og kjølesystem samt termisk lagring. Innenfor oppgaven skal den faktiske last-profil for energisentralen evalueres og sammenliknes med dimensjonerende modeller. Videre skal energisamspillet mellom bygningene identifiseres.

Ved hjelp av et eget programverktøy og måledata fra energisentralen vil potensialet for energieffektivisering identifiseres ved hjelp av de faktiske effektbehovene.

Oppgaven blir gjennomført sammen med en erfaren forsker. Det finnes muligheter for masteroppgave i samme tematikk.

Oppgaven består i å

  • sette seg inn i problemstillingen,
  • evaluere måledata og beregne effekt-/energibehov,
  • bruke beregningsprogrammet til å studere effektbehovene og identifisere innsparingspotensialet,
  • studere effekten av ulike parametere,
  • skrive rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for avanserte varme- og kjølesystemer
  • Interesse for termodynamikk og varmepumpende systemer
  • Lyst og evne til å sette seg inn i programmeringsspråk som Modelica eller Matlab (noe kjennskap til programmering vil være en fordel)

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Diagram for et integrert energisystem.