Til hovedinnhold

162-1 Biokarbon for energi

162-1 Biokarbon for energi

Forsker

162-1 Produksjon og utnyttelse av biokarbon fra skogsavfall for energiformål

Skogen er en fornybar energiressurs, viktig i dag og som vil bli mer og mer viktig i en fremtid hvor fossile energiressurser gradvis vil forsvinne. Men, biomasse fra skogen og spesielt skogsavfall er et utfordrende brensel. Karbonisering er en termokjemisk teknologi som konverterer biomasse til biokarbon, dvs. trekull.

Biokarbon er det ultimate faste biobrenselet, med potensiale for stabile forbrenningsbetingelser og lave utslipp. Det er også godt egnet som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri, bl.a. annet i produksjonen av silisium for bruk i solceller, dvs. indirekte bioenergi.

Optimal produksjon og utnyttelse av biokarbon er ønskelig, noe som innebærer maksimering av utbyttet av biokarbon, og dets kvalitet for en type sluttbruk. I denne sommerjobben skal studenten jobbe eksperimentelt, ved bruk av en såkalt termogravimetrisk analysator (TGA), og teoretisk ved analyse av forsøksresultatene for å identifisere optimale betingelser for produksjon av biokarbon, samt utnyttelse av biokarbonet til energiproduksjon via forbrenning og/eller som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri.

Sommerjobben er knyttet til prosjektet Biocarb+

Oppgaven består av

  • Litteraturstudie på karbonisering og TGA-forsøk og analyser
  • Bidra til planlegging og gjennomføring av TGA-forsøk
  • Resultatbearbeiding og analyse
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet

Forutsetninger

  • Interesse innen bioenergi og termokjemisk konvertering av biomasse
  • Interessert i laboratoriearbeid
  • Kjennskap til Excel

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.