Til hovedinnhold

140-2 Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer

140-2 Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer

140-2 Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer

Undervanns elektriske konnektorer er en kritisk komponent for å realisere blant annet undervanns prosessering og trykksetting av olje og gassreservoarer. I prinsippet er en konnektor en (avansert) kabelterminering. I dag finnes det hovedsakelig konnektorer for mellomspentnivå (12 og 24 kV) samt noen få for 36 kV. Nye konsepter, og et økende behov for høyere elektrisk effekt, har medført at høyspente AC konnektorer samt DC konnektorer må utvikles. I første omgang må kunnskap om egenskapene til materialene som skal benyttes i slike konnektorer fremskaffes. I dette prosjektet skal derfor den dielektriske responsen (real og imaginærdelen til permittiviteten) til noen materialer måles, med vekt på å finne effekten av temperatur og olje i materialet.

Dette arbeidet inngår i et pågående nasjonalt/internasjonalt forskningsprosjekt ved SINTEF Energi, Elkraftteknologi, der produsenter av konnektorer, samt oljeselskap og industri deltar..

I tilknytning til SINTEF-prosjektet tilbys en oppgave med følgende tema:

  • Sette seg inn i oppbygging og virkemåte for undervanns konnektorer
  • Etablere en oversikt over dielektriske tap/relaksasjonsmekanismer i polymere isolasjonsmaterialer
  • Bruke et ferdig testoppsett og måle dielektriske tap for noen aktuelle konnektormaterialer
  • Systematisere og analysere målingene
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for materialteknikk/fysikk/elkraftteknikk
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Subsea installasjoner/produksjonsanlegg vil trenge undervannskonnektorer. Arbeidet i denne sommerjobben vil inngå i et prosjekt som har som mål å forbedre eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi innenfor dette området.