Til hovedinnhold

125-4 Visualisering av vannverdier fra produksjonsplanlegging

125-4 Visualisering av vannverdier fra produksjonsplanlegging

Seniorforsker
930 86 693

125-4 Visualisering av vannverdier fra produksjonsplanlegging

Datamodeller for langtids produksjonsplanlegging i vannkraftsystemer er i utstrakt bruk blant aktører i det Nordiske kraftmarkedet. Slike modeller brukes til å finne vannverdier – vannets forventede lagringsverdi – ved forskjellige tidspunkt og magasintilstander. Det er svært viktig for aktørene å gjøre presise beregninger av vannverdier, da disse er sentrale i planlegging og ved operativ drift.

Flere Nordiske produsenter benytter programmet ProdRisk til produksjonsplanlegging. ProdRisk er utviklet og leveres av SINTEF Energi, og baserer seg på optimaliseringsmetoden stokastisk dual dynamisk programmering (SDDP). I SDDP metoden beskrives vannverdier for et gitt tidspunkt ved et sett av linære restriksjoner, ofte omtalt som kutt. Disse kuttene lagres til fil etter endt kjøring av ProdRisk.

Oppgaven vil bestå i å lese inn, behandle og visualisere kuttene som lages etter en kjøring av programmet ProdRisk. Det lages svært mange kutt hvor bare et fåtall vil være bindende i optimaliseringsprosessen. Det vil derfor være nødvendig å filtrere ut kutt som ikke er bindende.

Oppgaven omfatter følgende punkter:

  • Etablere en rutine for lesing av kutt fra binærfil.
  • Filtrere ut kutt som ikke er bindende.
  • Visualisere bindende kutt i 2 og 3 dimensjoner.
  • Ferdigstille prototype for visualisering av kutt.
  • (Ikke påkrevd: sette seg inn i SDDP-algoritmen)

Forutsetninger

  • Interesse for programmering og datahåndtering
  • Erfaring med programmeringsverktøy med visualiseringsmuligheter, for eksempel R og/eller Matlab

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.