Til hovedinnhold

125-3 Helseindeks krafttransformator

125-3 Helseindeks krafttransformator

125-3 Helseindeks - En nyttig metode for å bedømme tilstand til krafttransformatorer?

Krafttransformatorer er en viktig komponent i kraftsystemet og derfor er drift og vedlikehold av transformatorer kritisk for forsyningssikkerheten i Norge. Den norske transformatorparken har nå en gjennomsnittsalder på nesten 30 år, hvorav igjen ca. 50 % er over 31 år og 27 % er over 50 år. Forventet levetid for transformatorer er i utgangspunktet 30 år. Den gjennomsnittlige transformatoren i Norge har altså oppnådd forventet levetid, men mange er i drift lenger og det er derfor behov for metoder og modeller for å kunne bedømme teknisk tilstand og utskiftingsbehov.

En av metodene for å bedømme og sammenligne tilstanden til forskjellige transformatorer er å lage en såkalt "helseindeks" (HI). En HI er en indikator som sammenfatter mange ulike type tilstandsrelaterte data og informasjon (f.eks. resultater fra oljeprøver, visuell tilstandskontroll og ulike andre målinger) i én tallverdi. HI skal kunne brukes som grunnlag for å identifisere de mest kritiske transformatorene og prioritere vedlikeholds- og reinvesteringstiltak.

Ved SINTEF Energi pågår det et forskningsprosjekt i tett samarbeid med Energi Norge, nett- og kraftselskaper og Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer hvor det skal utvikles en modell for tilstandsbedømmelse og reinvesteringsbeslutninger for krafttransformatorer. Oppgaven er tilknyttet dette prosjektet og utføres i samarbeid med ulike prosjektdeltakere. I prosjektet er det allerede utviklet en første prototyp til en HI-modell. Oppgaven bygger på dette arbeidet og består av i å teste og videreutvikle allerede tilgjengelige prosjektresultater.

Oppgaven består i et eller flere av følgende tema:

  • Sette seg inn i problemstillingen.
  • (Videre-) utvikle en HI-modell tilpasset anvendelse på norske krafttransformatorer.
  • Lage prototyp på HI-beregningsprogram (f.eks. i Excel).
  • Samle inn data fra kraft- eller nettselskaper for å teste HI-modellen og programmet.
  • Teste HI-modellen og programmet
  • Bedømme ulike HI-modeller (fordeler/ulemper) og komme med forbedringsforslag.
  • Beskrive HI-modellen og resultater fra uttestingen i en rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for og kunnskap om kraftsystemet og dets komponenter
  • Norskkunnskaper
  • Kjennskap til, eller evne til å sette seg inn i, VBS (Visual Basic for Applications)/MS Excel makroprogrammering.

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Industritransformator