Til hovedinnhold

125-2  modellering av vannkraftmagasin

125-2  modellering av vannkraftmagasin

Forskningsleder

125-2 Numerisk modellering av vannkraftmagasin

I sammenheng med økende bruk av fornybar energi, må kraftproduksjon i norske vannkraftverk økes for å møte etterspørselen. Vannkraftsystem har store muligheter for energilagring gjennom lagring av vann i et magasin. Vann kan også bli pumpet fra et nedre magasin til et høyereliggende magasin. Slik kan elektrisitetsproduksjon utføres når det trengs som mest. Økende bruk av vannkraftmagasin kan føre til hyppigere og mer intense svingninger i vannstand i magasinene, og raske vannstandsendringer vil påvirke både fysiske og biologiske forhold.

Numerisk modellering kan anvendes for å studere et magasins respons under forskjellige scenarier for kraftverksdrift. Sesonglagdeling, temperatur i nedstrøms elva, sirkulasjon i vannmassene, samt isdekkeproduksjon kan alle bli analysert for å forstå de potensielle effektene av nye regimer for kraftverksdrift.

Case-studier, som representerer ulike typer magasin, har blitt valgt i CEDREN HydroBalance-prosjektet. I sommerjobben vil en numerisk modell bli satt opp og kjørt for å studere fysiske konsekvenser i de respektive vannkraftmagasinene.

Oppgave

  • Finne tilgjengelige inngangsdata fra værstasjoner, databaser og hos kraftselskap
  • Kvalitetssjekk og forberedelse av inngangsdata til modellverktøyet
  • Forberede, sette opp og kjøre 2D og 3D numerisk modell for magasin
  • Analysere case-studiene som grunnlag for å forstå hvilke fysiske virkninger som kan oppstå ved endret bruk av magasinet
  • Skrive rapport med oppsummering av arbeidet

Forutsetninger

  • Interesse for numerisk modellering av mlijøutfordringer
  • Erfaring med numerisk modellering
  • Grunnleggende kunnskap om limnology / hydrodynamikk

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Vannkraftmagasin