Til hovedinnhold

125-1 Optimale vedlikeholdsstrategier for havvindparker

125-1 Optimale vedlikeholdsstrategier for havvindparker

125-1 Analyse og optimalisering av logistikk- og vedlikeholdsstrategier for havvindparker

For vindturbiner plassert til havs i et til dels svært røft miljø, flere titalls kilometer fra nærmeste havn, må strategien for drift og vedlikehold av turbinene vurderes grundig. Havvindturbinene må ofte besøkes av vedlikeholdspersonell flere ganger hvert år, og dårlig vær forhindrer gjerne adkomsten store deler av året. Valget av fartøy for drift og vedlikehold og logistikkløsning generelt er derfor også viktig. Kostnadene knyttet til drift, vedlikehold og logistikk er et betydelig bidrag til livssykluskostnaden for havvindenergi, og det er avgjørende å få ned disse kostnadene for å realisere den planlagte storskala-utbyggingen av havvindkraft i Europa.

SINTEF Energi deltar i det store EU-forskningsprosjektet LEANWIND (Logistic Efficiencies And Naval architecture for Wind Installations with Novel Developments) (hovedprosjektside) og er der sentrale i arbeidet med å undersøke hvilke strategier for drift, vedlikehold og logistikk som kan være optimale for ulike scenario. Arbeidet er basert på en simuleringsmodell for havvindparker som har blitt utviklet ved SINTEF Energi innenfor forskningssenteret NOWITECH.

Denne modellen, NOWIcob, er en Monte Carlo diskret-hendelse-simuleringsmodell implementert i MATLAB med brukergrensesnitt i Excel.

Oppgaven består i

  • å sette seg inn i havvindkraft generelt og NOWIcob-modellen,
  • å gjennomføre case-studier med NOWIcob-modellen for ulike vedlikeholdsstrategier og scenario spesifisert i LEANWIND-prosjektet,
  • å implementere nye strategivalg i NOWIcob-modellen som kan analyseres,
  • å presentere og oppsummere resultatene i et notat som vil danne grunnlaget for en forskningsrapport i LEANWIND-prosjektet.

Forutsetninger

  • Interesse for havvindkraft og fornybar energi.
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) MATLAB.
  • God kjennskap til MS Excel.
  • God forståelse for statistikk og for analyse og presentasjon av data.

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Havvind