Til hovedinnhold

162-5 Biokarbon for metallproduksjon

162-5 Biokarbon for metallproduksjon

Forskningsleder

162-5 Muliggjøring av en bærekraftig fremtid for framstilling av metaller

Bakgrunn

SINTEF Energi sammen med sine industrielle partnere tilbyr nå en unik mulighet til å studere produksjon av trekull ment for metallurgiske formål. Når silisium, mangan og jern skal framstilles, anvendes fossilt kull som reduksjonsmiddel. I fremtiden må kullet erstattes med et mer bærekraftig alternativ. Trekull er ett slikt alternativ.

Trekull fremstilles tradisjonelt med metoder som nedstammer fra 1500-tallet. I dette prosjektet gis du en mulighet til å ta produksjonen in i 2000-tallet. I prosjektet vil du bruke termogravimetrisk analyse (TGA) koblet med gassanalyse og differential scanning calorimetry (DSC), for å studere hvordan ulike typer biomasse kan bli omdannet til biokarbon. Du vil være ansvarlig for eksperimenter, rapportering og tolkning av data.

Du vil bli omgitt av et erfarent team av forskere som vil veilede deg gjennom prosessen og gi deg en unik mulighet med innsikt både i det faglige og den industrielle siden av forskning. Dette arbeidet er planlagt å ta åtte uker med start i begynnelsen av juni 2015.

Oppgave

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen
  • Å gjennomføre TGA-analyser
  • Å studere effekten av ulike parametere
  • Å tolke og evaluere data, samt skrive rapport

Forutsetninger

Kjennskap til eller erfaring til en eller flere av disse:

  • Termogravitetrisk analyse (TGA)
  • Differetial scanning calorimetry (DSC)
  • FTIR
  • GC-MS

Dokumenterte analytiske evner.

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.