Til hovedinnhold

163-7 Modellering av eksplosivt rask fordamping

163-7 Modellering av eksplosivt rask fordamping

Modellering av eksplosivt rask faseovergang av LNG i kontakt med vann

Bakgrunn
Naturgass er et brennstoff som hovedsakelig består av metan. For å frakte naturgass fra kilde til marked er det nødvendig at gassen tar mindre plass. Dette oppnås gjerne ved flytendegjøring, som krever kraftig nedkjøling til omtrent -162 ºC. LNG er en forkortelse av Liquefied Natural Gas, altså flytende naturgass.

LNG blir vanligvis fraktet med skip, og det brukes ofte som miljøvennlig drivstoff for skip som frakter andre ting. På grunn av dette kan man tenkte seg mange scenarier hvor LNG kan lekke på sjøen. I et slikt tilfelle vil LNG møte en annen væske med temperaturforskjell på nesten 200 grader. Erfaring og eksperimenter har vist at dette i noen tilfeller kan føre til en plutselig og eksplosivt rask fordamping, som kan skade både folk og utstyr. Fenomenet kalles ofte RPT, som er kort for Rapid Phase Transition. Denne prosessen er relativt dårlig forstått, og det er vanskelig å forutsi om det vil skje, når det vil skje, og hvor kraftig eksplosjonen kan bli.

Med ønske om å øke sikkerheten ved produksjon, transport og bruk av LNG, satte SINTEF Energi i 2015 i gang et flerårig forskningsprosjekt på temaet LNG RPT. Målet er å forstå prosessen bedre, for å øke evnen til å forutsi og forhindre ulykker.

Se presentasjon: Physical Explosion: LNG Rapid Phase Transitions (RPT)

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i temaet RPT og tidligere arbeid i prosjektet.
  • Teste, validere og videreutvikle en fysisk modell for prediksjon av RPT i samarbeid med SINTEF-forskere.
  • Skrive rapport.
  • Forberede og gjennomføre en kort presentasjon av arbeidet.

Relevant prosjekt: Predict-RPT

Forutsetninger

  • Interesse for fysikk og matematikk.
  • Interesse for fluiddynamikk og/eller termodynamikk.
  • Interesse for programmering.
  • Forkunnskap om Linux, LaTeX og versjonskontroll er en fordel, men ikke et krav.

Medveiledere Morten Hammer   og  Åsmund Ervik