Til hovedinnhold

163-6 CO2-målinger for framtiden

163-6 CO2-målinger for framtiden

Faselikevektsmålinger av CO2-rike gassblandinger

Laboratoriearbeid
Laboratoriearbeid Foto: Geir Mogen

Bakgrunn
CO2-fangst og -lagring regnes av mange som et av de viktigste tiltakene for å redusere den globale oppvarmingen på grunn av klimagassutslipp. For videre utvikling, design og forbedring av de ulike prosessene i CO2-håndtering er det nødvendig å kunne modellere og prediktere oppførselen til stoffene som er involvert. Et delmål i prosjektet NCCS, som denne oppgaven er en del av, er å fremskaffe nøyaktige data for termofysikalske egenskaper til karbondioksidrike blandinger relevante for CO2-transport, en viktig del av CO2-håndteringen. Målinger foretas for temperaturer mellom -60 og 200 °C og trykk mellom 1 og 200 bar. Disse målingene vil bli kvalitetssikret opp mot eksisterende målinger og termodynamiske modeller.

Et oppsett for å måle gass-/væskelikevektstilstander for aktuelle blandinger har blitt utviklet og installert i vårt laboratorium. I denne riggen måles og kontrolleres temperatur og trykk i målecellen til svært høy nøyaktighet ved hjelp av avansert instrumentering. Sammensetningen til de forskjellige fasene måles ved hjelp av gasskromatografi (GC). På grunn av krav om høy nøyaktighet er det også utviklet egne systemer for kalibrering av de forskjellige målesystemene.

Oppgave
Sommerstudentenes arbeid vil være relatert til oppsettet og relatert programvare for måling av faselikevekt på CO2-rike blandinger og forbedring av måleoppsettet og relatert programvare.

Oppgaven består i

  • Planlegge, utføre og analysere faselikevektsmålinger
  • Blande kalibreringsgasser
  • Foreta kalibreringsmålinger
  • Skrive rapport og holde presentasjon

Sommerjobben kan knyttes til prosjekt- og masteroppgave.

Relevante prosjekt:

  • NCCS - Norwegian CCS Research Centre  
  • BIGCCS - International CCS Research Centre / CO2mix: CO2 mixture properties

Forutsetninger

  • Interesse for fluiddynamikk
  • Interesse for termodynamikk
  • Interesse for laboratoriemålinger
  • Interesse og kunnskap om gasskromatografi, programmering, og relevante dataverktøy kan være en fordel avhengig av oppgaven, men er ingen forutsetning.

Medveiledere Snorre Foss Westman   og  Hans Georg Jacob Stang