Til hovedinnhold

163-4 Instrumentering og styring av CO2-eksperimenter

163-4 Instrumentering og styring av CO2-eksperimenter

Forskningsleder
Illustrasjon av det framtidige eksperimentet
Illustrasjon av det framtidige eksperimentet

Bakgrunn
I en framtidig infrastruktur for CCS (CO2-fangst og lagring) vil det være brønner der flytende CO2 pumpes ned i undergrunnen. For å predikere hvordan CO2 oppfører seg når den strømmer vertikalt i slike brønner trengs gode modeller som kan valideres av eksperimentelle data.

Ved SINTEF Energi skal det bygges en 120 meter dyp brønn for å gjøre eksperimenter med vertikal strømning av CO2. CO2-rørene skal ha tett med sensorer for både trykk og temperatur i hele lengden, og skal kobles til ventiler, pumper og kompressorer. Sensorene må testes både før og etter montering for å være sikker på at de virker som de skal. Alle målesignaler og styring av eksperimentet skal gjøres fra et loggeprogram skrevet i LabView.

Oppgaven består i

  • Sette seg inn i eksperimentoppsettet.
  • Implementere måle-/styringsprogram i LabView.
  • Koble sammen og teste sensorer, loggeutstyr og program.
  • Skrive rapport.

Relevant prosjekt: DeFACTO - Vertikal demonstrasjonsbrønn for CO2 strømning

Forutsetninger

  • Interesse for elektronikk/måleteknikk/instrumentering
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) LabView

Medveileder:  Hans Georg Jacob Stang