Til hovedinnhold

163-1 Fjerning av SOx og NOx fra industrielle avgasser

163-1 Fjerning av SOx og NOx fra industrielle avgasser

Forsker
403 34 264

Dimensjonering og kostnadsestimering av prosessenheter for fjerning SOx og NOx fra industrielle avgasser

Prosjektdeltagere i EU-prosjektet CEMCAP på besøk på HeidelbergCement's anlegg i Lixhe, Belgia.
Prosjektdeltagere i EU-prosjektet CEMCAP på besøk på HeidelbergCement's anlegg i Lixhe, Belgia.

Bakgrunn
Sementindustrien står for 5% av globale menneskeskapte CO2-utslipp hvert år. CO2-fangst er et viktig alternativ for å kutte utslipp i denne sektoren.

Flere ulike teknologier har vært foreslått for CO2-fangst i sementindustrien. Den mest modne teknologien for formålet er kjemisk absorpsjon med aminer. På SINTEF Energi jobber vi med CO2-fangst fra sementproduksjon i EU-prosjektet CEMCAP. Her ser vi på fire alternative teknologier som vi sammenligner med absorpsjon med aminer (MEA).

De fire teknologiene vi undersøker er:

 • Oksygen-forbrenning (Oxy-fuel)
 • Absorpsjon med kjølt ammoniakk (Chilled ammonia)
 • Kalsium-looping (Calcium looping)
 • Membran-assistert lav-temperatur CO2-fangst

Prosessenheter for fjerning av SOx og NOx (de-SOx- og de-NOx-enheter) benyttes i mange industrielle prosesser. Blant annet er de nødvendig i enkelte CO2-fangst-prosesser som MEA-absorpsjon og membran-separasjon. Dimensjonering og kostnadsestimering av disse enhetene er viktig for å forstå innvirkningen på totalkostnadene av CO2-fangst-prosesser.

I denne sommerjobb-oppgaven skal det utvikles dataverktøy for dimensjonering og kostnadsestimering av de-SOx- og de-NOx-enheter som en del av CEMCAP-prosjektet.

Oppgaven består i

 • Å sette seg inn i problemstillingen
 • Å finne nyttig litteratur om utformingen av de-SOx- og de-NOx-enheter
 • Å utvikle verktøy (MS Excel-basert) for dimensjonering og kostnadsberegning av de-SOx- og de-NOx-enheter
 • Skrive rapport

Forutsetninger

 • Interesse for utslippsreduksjon (av SOx, NOx og CO2)
 • Kunnskap om prosessteknologi (f. eks. masse- og energibalanser, design av kjemisk prosessutstyr)
 • God kjennskap til MS Excel
 • Generell kunnskap om økonomisk analyse
 • Generell kunnskap om Aspen Hysys

Medveiledere: Mari Voldsund  og Rahul Anantharaman  og  David Berstad