Til hovedinnhold

162-5 Bærekraftig biodrivstoff av avfall

162-5 Bærekraftig biodrivstoff av avfall

Konvertering av biobaserte råstoff med høyt vanninnhold til energi og drivstoff

Bakgrunn
Det er utfordrende å dekke det økende energibehovet ved hjelp av landbasert biomasse (eks. skog) alene. For å produsere bærekraftig og miljøvennlig biodrivstoff, kjent som andre- og tredjegenerasjons biodrivstoff, er det avgjørende å bruke biomasse som verken er mat eller konkurrerer med matproduksjon ved at det dyrkes på land som kunne vært brukt til produksjon av mat. En god del av det tilgjengelige råstoffet til biodrivstoff og bioenergi inneholder såpass mye vann at det lønner seg ikke å konvertere det til drivstoff og energi med konvensjonelle teknologier.

Konvertering av våt biomasse til biodrivstoff og bioenergi har visse utfordringer, som høyt vanninnhold, innhold av salter og konsistens. Hydrotermiske prosesser (hydrothermal carbonization/liquefaction) er teknologier som kan brukes til å konvertere biomasse med høyt vanninnhold til energi, inklusiv drivstoff.

Sommeroppgaven er en del av prosjektet FME Bio4Fuels.

I sommerjobben vil du, sammen med våre erfarne forskere, undersøke hvordan denne lovende teknologien kan utnyttes. Avhengig av studentens bakgrunn, kan dette gjøres ved eksperimentelt arbeid eller modellering (termodynamiske beregninger).

Oppgave

 • Sette seg inn i problemstillingen
 • Lab-, eller modelleringsaktiviteter
  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Evaluering
 • Skrive rapport
 • Forberede en kort presentasjon av arbeidet

Forutsetninger

 • Interesse for bioenergi
 • Interesse for kjemiske og termokjemiske prosesser
 • Bakgrunn i kjemi er en fordel
 • Erfaring med enten eksperimentelt arbeid eller termodynamiske beregninger er en fordel

Medveiledere

Michaël Becidan og  Per Carlsson