Til hovedinnhold

162-4 Biokarbon

162-4 Biokarbon

Forsker

Evaluering av komprimering av biokarbon og innflytelse på CO2 reaktivitet

Bakgrunn
Biokarbon/trekull produsert fra trevirke kan være et godt alternativ til fossilt karbon for bruk som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri. Komprimering er en potensiell effektiv måte for å forbedre negative egenskaper (høy reaktivitet og lav styrke) ved trekull, og vil også gi bedre egenskaper med tanke på håndtering og transport. Hvordan trekullet produseres vil påvirke egenskapene til trekullet og også oppførselen ved komprimering. Det er derfor nødvendig å studere hvordan komprimering av trekullet påvirkes av hvordan det er produsert og optimalisere produksjonsbetingelsene slik at det komprimerte trekullet (som pellets eller briketter) tilfredsstiller egenskapene etterspurt av den metallurgiske industrien.

CO2 reaktiviteten til trekullet er en kritisk parameter for bruk i metallurgisk industri, og avhenger av en rekke faktorer som råstoffets egenskaper, produksjonsbetingelser og komprimeringsbetingelser.

I dette arbeidet vil sommerforskeren jobbe teoretisk og eksperimentelt for å studere CO2 reaktiviteten til trekull og komprimert trekull. Hovedmålene er å: 1) karakterisere trekull produsert under ulike betingelser og teste trekullets CO2 reaktivitet, 2) vurdere innflytelsen av komprimeringsbetingelser på kvaliteten til det komprimerte trekullet, 3) undersøke CO2 reaktiviteten til det komprimerte trekullet. Det eksperimentelle arbeidet vil utføres både i en lab skala reaktor og en mikro skala termogravimetrisk analysator (TGA). Sommerjobben er knyttet til BioCarb+ prosjektet.

Oppgaver for studenten:

  • Litteraturstudie på trekullproduksjon, egenskaper, komprimering og CO2-reaktivitet, og TGA forsøk
  • Bidra til planlegging og utføre eksperimentelt arbeid
  • Resultatbearbeiding, evaluering og rapportering
  • Skrive en kort rapport og lage en presentasjon av arbeidet

Forkunnskap:

  • Interessert i bioenergi og termokjemiske konverteringsprosesser
  • Interessert i planlegging og utførelse av laboratoriearbeid
  • Kjennskap til Excel

Medveileder:  Øyvind Skreiberg