Til hovedinnhold

162-3 CO2-kjøling

162-3 CO2-kjøling

Effekt av kjøling ved ultra-lav fordampningstemperatur i CO2 varmepumper

Bakgrunn
Energieffektivisering og tilsvarende reduksjon av klimagasser er en av fremtidas utfordringer, ikke bare for norsk næringsliv. Forskningssenteret HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens grønneste industri. Målet er en reduksjon av energibruken opp mot 30%.

Varmepumpeteknologi har et stort potensial til å oppnå disse målene, men det kreves en god del nytekning og innovasjon slik at teknologien kan kombineres effektivt med termiske industriprosesser. Høy effektfaktor for selve varmepumpa er en viktig del, men en ekte optimalisering må fokusere på det spesifikke energiforbruket for hele prosessen.

Sommerforskeren skal belyse potensialet for CO2-varmepumper ved reduksjon av fordampningstemperatur til ultra-lave nivåer for kuldemidler. Samtidig skal det evalueres hvordan det høyere kjølepotensialet kan samkjøres med hovedprosessen (f. eks. innfrysning av næringsmidler) for å oppnå en reduksjon av primærenergi.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen.
  • Å bruke beregningsprogram til å studere varmepumper.
  • Studere effekten av ulike parametere.
  • Skrive rapport og komme med forslag til videre arbeid.


Forutsetninger

  • Interesse for termodynamikk og prosessteknologi
  • Kunnskap om varmepumper
  • Selvstendig og pådrivende

Relevant prosjekt FME HighEFF