Til hovedinnhold

162-2 Optimalisert produksjon av trekull

162-2 Optimalisert produksjon av trekull

Forskningsleder

Eksperimentell optimalisering av produksjonsprosesser for trekull

Trekull og kondensat produsert i SINTEFs utviklingsreaktor. Foto: SINTEF/Gry Karin Stimo
Trekull og kondensat produsert i SINTEFs utviklingsreaktor. Foto: SINTEF/Gry Karin Stimo

Bakgrunn
SINTEF Energi tilbyr nå, sammen med Elkem, en unik mulighet til å studere produksjon av trekull ment for metallurgiske formål. I framstilling av silisium, mangan og jern anvendes fossilt kull som reduksjonsmiddel. I fremtiden må dette erstattes av et bærekraftig alternativ; trekull er et slikt alternativ. Trekull lages tradisjonelt med metoder som nedstammer fra 1500-tallet. I dette prosjektet gis du en mulighet til å ta produksjonen inn i 2000-tallet.

I prosjektet vil du bruke, og sammen med erfarne forskere fra SINTEF og industrien utvikle eksperimentelt utsyr som skal øke utbyttet av trekull og produsere sterkere trekull, som er mer egnet for metallindustriens prosesser. Du vil være ansvarlig for eksperimenter, rapportering og tolkning av data. Du vil bli omgitt av et erfarent team av forskere som vil veilede deg gjennom prosessen og gi deg en unik mulighet med innsikt både i den faglige og industrielle siden av forskning. Dette arbeidet er planlagt å ta åtte uker med start i begynnelsen av juni 2017.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen.
  • Å gjennomføre eksperimenter
  • Studere effekten av ulike prosessparametre
  • Tolke og evaluere data samt skrive rapport.

Forutsetninger

  • Har interesse for prosessutvikling og industrielle prosesser
  • Har dokumenterte analytiske evner
  • Er åpen og nysgjerrig for komplekse oppgaver og prosesser

Medveileder
Judit Sandquist