Til hovedinnhold

140-6 Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer

140-6 Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer

Måling av dielektrisk respons og ledningsevne i silikongummi

Bakgrunn
Elektriske undervannskonnektorer er kritiske komponenter for å realisere blant annet undervannsprosessering og trykksetting av olje og gassreservoarer. I prinsippet er en konnektor en avansert kabelterminering. I dag finnes det hovedsakelig konnektorer for mellomspentnivå (12 og 24 kV) samt noen få for 36 kV. Nye konsepter, og et økende behov for høyere elektrisk effekt, har medført at høyspente AC og DC konnektorer må utvikles. I første omgang må kunnskap om egenskapene til materialene som skal benyttes i slike konnektorer fremskaffes. I dette prosjektet skal derfor den dielektriske responsen og ledningsevnen til noen materialer måles, med vekt på å finne effekten av temperatur, og absorbert vann og olje i materialet. Sommerjobben vil fokusere på en silikongummi, og undersøke effekten av absorpsjon av en dielektrisk væske på den dielektrisk responsen.

Dette arbeidet inngår i et pågående internasjonalt forskningsprosjekt ved SINTEF Energi, avdeling Elkraftteknologi, der produsenter av konnektorer, samt oljeselskap og industri deltar.

Subsea installasjoner vil trenge undervannskonnektorer. Arbeidet i denne sommerjobben vil inngå i et prosjekt som har som mål å forbedre eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi innenfor dette området.

Oppgaven består i

  • Sette seg inn i oppbygging og virkemåte for undervannskonnektorer
  • Bruke et ferdig testoppsett og måle dielektrisk respons og ledningsevne for noen aktuelle konnektormaterialer
  • Systematisere og analysere målingene
  • Skrive rapport

Relevant prosjekt: SUBCONN

Forutsetninger

  • Interesse for materialteknikk/fysikk/elkraftteknikk
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveiledere Øystein Hestad   og   Sverre Hvidsten