Til hovedinnhold

140-5 "Bleier" for sjøkabler

140-5 "Bleier" for sjøkabler

Måling av ledningsevne og vannopptak i svellebånd for høyspente sjøkabler

Eksempel på svellebånd, der venstre side er tørr og høyre side har absorbert vann.
Eksempel på svellebånd, der venstre side er tørr og høyre side har absorbert vann.

Bakgrunn
Høyspenningskabler er svært viktige ved for eksempel elektrifisering av olje- og gassproduksjon fra land, eller ved andre sjøbaserte installasjoner som offshore vindmøller. Tradisjonelt har slike kabler strømførende ledere av kobber, men mekaniske utfordringer ved installasjon på store dyp, samt for å redusere kostnader, har ført til at aluminium er et attraktivt alternativ.

Vanninntrenging er svært ugunstig med hensyn til levetiden for slike kabler. Vannbarrierer benyttes for å hindre eller begrense diffusjon av vann inn i kabelmaterialene. Dette kan være metallkapper, plastmaterialer, svellebånd, eller kombinasjoner av disse. For å unngå spenningsoppbygning i ytre deler av kabelen er det viktig at kabelkapper er ledende nok til å la kapasitive strømmer ledes ut til sjøvann. Derfor bør en ha kontroll på strømledningsevnen til alle materialer som brukes til vanntetting i kappen.

Svellebånd er et komposittmateriale som kan absorbere vann mange ganger sin egen vekt. En viktig bestanddel av svellebåndet er super-absorbenter. Slike absorbenter finnes også blant annet i bleier. Når svellebåndet absorberer vann og sveller, kan de elektriske egenskapene til båndet endres. Dette er viktig å vite noe om for å sikre at påliteligheten til kabelsystemet ikke forringes. Sommerjobben består i å måle vannopptak og elektrisk ledningsevne i et halvledende svellebånd for undervanns kraftkabler. Dette vil i hovedsak være et eksperimentelt arbeid, men noe resultatanalyse vil også være nødvendig.

Sommerjobben vil inngå som del i et større forskningsprosjekt som SINTEF Energi utfører i samarbeid med Nexans Norway AS. Det kan også være muligheter for å fortsette arbeidet i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i oppbygging av og utfordringer for undervanns høyspentkabler
  • Måle elektrisk ledningsevne og vannopptak i et halvledende svellebånd
  • Studere effekten av trykk og kontakt mot andre material i et kabeldesign 
  • Bearbeide resultatene
  • Skrive rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for materialteknikk/fysikk/elkraftteknikk
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Medveileder  Sverre Hvidsten