Til hovedinnhold

125-7 Styring av elektrisitetslager i husholdningsbruk

125-7 Styring av elektrisitetslager i husholdningsbruk

Forsker
Tjenester og datakilder i appen
Tjenester og datakilder i appen

Bakgrunn
Transport, energi og bolig utgjør 50% av de gjennomsnittlige utgiftene i en husholdning. De henger også i stor grad sammen. Hvor man bor avgjør hvor mye man trenger å pendle og hvilke transportmidler som er tilgjengelige. Det kan bety å måtte kjøpe en ekstra bil eller å ha mulighet til å sykle til jobb. Type hus bestemmer også hvor mye energi man vil forbruke osv.

Sammen med partnere fra Nederland og Østerrike utvikler SINTEF Energi AS integrerte energi- og transporttjenester som vil hjelpe brukerne med å ta godt informerte beslutninger basert på personlige analyser og råd gitt gjennom en app. Ved hjelp av husholdningenes energiforbruksdata og brukernes bevegelsesmønstre, vil appen foreslå hvordan forbrukere kan forbedre sin økonomiske situasjon ved å spare penger på energi og ved å velge de riktige transportmidler.

Applikasjonen vil bli testet med brukere fra tre europeiske byer, Helmond (Nederland), Steinkjer (Norge) og Weiz (Østerrike).

Oppgave
Appen består av en energimodul, en transportmodul, en fitnessmodul og en karbonutslippskalkulator. Din jobb vil være å forbedre energimodulen. Foreløpig beregner modulen investeringskostnader, driftskostnader og kostnadsbesparelser på en PV installasjon kombinert med et batterisystem.

Brukeren får vist hvordan ulike systemstørrelser vil påvirke strømutgiftene basert på et gitt nettverk og energitariff, effekten av systemet på totalt karbonutslipp og nivået av selvforsyning.

Batteridriftsalgoritmen som brukes i appens energimodul er en enkel regelbasert algoritme. En mer avansert algoritme kan gi bedre resultater. På den annen side bruker batteriprodusenter oftest enkle, regelbaserte algoritmer.

Din jobb vil være å undersøke eksisterende enkle og komplekse løsninger og gjennomføre den valgte metoden.

Oppgaver:

  • Gjennomgang av eksisterende batteriløsninger for husholdninger på markedet
  • Gjennomgang av eksisterende batteridriftsalgoritmer for husholdningsapplikasjoner
  • Beskrive faktisk batterifunksjon hos eksisterende produsenter (Tesla, Sonnenbatterie og andre)
  • Implementere algoritmen(e) i python eller Matlab.
  • Hvis du er kjent med Android-utvikling;
  • integrere modulen i appen.
  • I tillegg til energimodul er andre app-funksjoner også under utvikling. Hvis du er interessert i Android-utvikling, kom innom og vi vil finne noe som passer deg bra.

Forutsetninger

  • Kunnskap om Matlab, Python eller Java

Medveileder  Idar Petersen