Til hovedinnhold

125-5 Bidra til fremtidens levetidsvurderinger av norske transformatorer

125-5 Bidra til fremtidens levetidsvurderinger av norske transformatorer

Forsker

Testing av eksisterende aldringsmodell og inkludering av data fra kontinuerlig overvåkning i levetidsvurderinger av krafttransformatorer

Fjorårets sommerforsker på omvisning hos Statnett
Fjorårets sommerforsker på omvisning hos Statnett

Bakgrunn
Alle vil ha tilgang til elektrisitet, døgnet og året rundt. Krafttransformatorer er sentrale komponenter i nettet for å lykkes med dette. Dersom en transformator skulle havarere kan det ha alvorlige konsekvenser. Transformatorene i Norge begynner å dra på årene med en gjennomsnittsalder på mer enn 30 år. Det er derfor behov for metoder og modeller for å kunne bedømme tilstand og utskiftningsbehov for disse. Dagens vurderingskriterier og datagrunnlag gir sannsynligvis for rask utskifting og tilsvarende høy reinvestringstakt. I framtiden vil det trolig investeres mer i kontinuerlig overvåkning, og data fra denne typen overvåkning kan gi enda bedre estimat av tilstanden. Dette krever imidlertid at gode modeller finnes.

Ved SINTEF Energi pågår forskningsprosjektet Trafotiltak i samarbeid med Energi Norge, nett- og kraftselskaper, og Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer. I prosjektet utvikles det verktøy for blant annet tilstandsvurdering av krafttransformatorer. Sommerjobben er tilknyttet dette prosjektet. Sommerforskeren skal teste modellen for aldring av transformatorviklinger som inngår i verktøyet. Testingen vil skje på utvalgte transformatorer i samarbeid med kraft- og nettselskap som deltar i prosjektet. Viklingsaldring estimeres utfra aldring av celluloseisolasjonen rundt lederne. Aldringsmodellen er en konservativ modell som vil gi et pessimistisk estimat på aldring. Sommerforskeren skal derfor også vurdere hvordan modellforbedring kan gi mere realistiske levetidsestimater. Den siste delen av sommerjobben består i å videreutvikle prosjektets verktøy til å inkludere framtidens kontinuerlige overvåkning.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen
  • Teste modellen for viklingsaldring på utvalgte transformatorer i samarbeid med kraft- og nettselskap
  • Vurdere hvordan viklingsaldringsmodellen kan forbedres for å gi et mer realistisk estimat på aldring
  • Videreutvikle verktøyet fra forskningsprosjektet til moderne krafttransformatorer med utvidet kontinuerlig overvåkning og dermed mer data tilgjengelig
  • Dokumentere arbeidet i en rapport

Forutsetninger

  • Interesse for og kjennskap til kraftsystemet
  • Interesse for modellutvikling
  • Norskkunnskaper

Medveileder  Maren Istad