Til hovedinnhold

Regional utvikling

SINTEF forsker på regional utvikling og utvikler nye metoder og modeller for å realisere muligheter og fortrinn i regionene. Vi samarbeider med krevende og modige oppdragsgivere som er nysgjerrige på hva vi kan skape sammen.

Ekspertise

Beslutningsstøtte for energi- og miljøforvaltningen

Forvaltning av vann- og energiressurser utøves av offentlig myndighet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I spesielle saker kan det kreves utredninger utover hva som vanligvis behøves i de mer regulære forvaltningssaker. Det kan da være behov for bistand fra eksperter som har spesiell kompetanse på en bestemt metodikk eller problemstilling, eller erfaring fra det aktuelle vassdraget.

Les mer om ekspertisen

Masseprodusert skreddersøm

MSS er en viktig produksjonsstrategi for norske virksomheter, da kravene til individuell tilpasning av varer og tjenester øker i samfunnet. Ved å levere individuelt tilpassede produkter, kan bedrifter i Norge styrke sin posisjon og være en kilde til vekst. Masseprodusert skreddersøm innebærer også at man oppnår tre mål samtidig, høy grad av kundetilpasning, rask responstid og lave kostnader.

Les mer om ekspertisen

Næringsutvikling

Effektivitet og innovasjon er sentrale tema innenfor næringsutvikling, næringsklynger, verdikjeder og enkeltbedrifter. SINTEF har også oppdrag knyttet til produktivitetsøkning og kvalitetsforbedringer i næringslivet i utviklingsland.

Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter