Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Innovative samfunn utnytter samspillet mellom ulike aktører for å skape nye løsninger. SINTEF deltar i dette samspillet ved å gjøre forskningsresultater tilgjengelig til nytte for samfunn og næringsliv. Sammen med offentlig og privat virksomhet finner vi løsninger som gir bedre organisering, økt bærekraft og bedre konkurranseevne for industri og tjenesteproduksjon.
Konserndirektør
735 90 300

Nyheter

Laboratorier

Prosjekter