Til hovedinnhold

Rørledninger og stigerør (risers)

Rørledninger og stigerør (risers)

Vi utvikler avanserte numeriske og eksperimentelle metoder for analyse av strukturer og integritetsvurdering av "risers", kontrollkabler, strømkabler og rørledninger. Vår teknologi er basert på en kombinasjon av teoretisk kunnskap, utstrakt bruk av laboratorier og tverrfaglig ingeniørkompetanse.

SINTEF Materialer og kjemis kompetanseområder omfatter:

  • Materialteknologi
  • Dynamisk påvirkning av strukturer
  • Flow assurance
  • Utmatting
  • Belegg

Konserndirektør
952 71 607