Til hovedinnhold

Regional- og samfunnsøkonomisk analyse i havnæringen

Regional- og samfunnsøkonomisk analyse i havnæringen

I samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk har vi lang erfaring med å utarbeide analyser som viser betydningen av sjømatnæringen for norsk økonomi, både nasjonalt og regionalt, for ulike oppdragsgivere både i offentlig og privat sektor.
Forskningsleder