Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Redskapsteknologi

Redskapsteknologi

  • Redskapsutforming
  • Fangstbehandling om bord
  • Nye fartøykonsepter
  • Maskineri og utstyr
  • Energiøkonomisering og miljøtiltak
  • Informasjon - og kommunikasjonsteknologi
  • Redkapsstyring
  • Redskapshåndtering