Til hovedinnhold

Råstoff og prosess

Råstoff og prosess

  • Prosess- og teknologikunnskap for automatisering i fiskeindustrien
  • Råstoff og fiskefysiologi
  • Analysemetoder for verifisering av sluttproduktets kvalitet