Til hovedinnhold

Økt satsing på FoU i byggesektoren må til for å løse energi- og klimautfordringene

Økt satsing på FoU i byggesektoren må til for å løse energi- og klimautfordringene

Kategori
J Mediainnslag (Kronikk)
Sammendrag
Globalt og nasjonalt står samfunnet overfor to store utfordringer. Den ene gjelder oppbremsing av den globale oppvarmingen med påfølgende klimaendringer – det vil si å skape et nullutslippssamfunn med tanke på klimagasser. Den andre handler om tilpassing av det bygde miljø i forhold til klimaendringene.
 
Utviklingsmessig har byggesektoren i stor grad vært preget av små skritt. For å møte klimautfordringene trenger byggesektoren å øke skrittlengden betraktelig. Vi trenger å utvikle helt nye materialer og løsninger som gjør at vi får konkurransedyktige løsninger for bygninger i nullutslippssamfunnet.
 
Med bakgrunn i avtalen om klimameldingen – Klimaforliket – har regjeringen gjennom Forskningsrådet gått inn for å etablere forskningssentre for miljøvennlig energi. Byggesektoren er sitt ansvar bevisst – sentrale bedrifter, offentlige etater og byggherrer har sammen med NTNU og Sintef lansert et senter med fokus på drastisk reduksjon av energibruken i bygg samt en bygningsmasse og tilpasset alternative energikilder. Senteret har fått navnet «Zero Emission Buildings».
 
 
Emneord
Klimaendringer, energibruk, FoU
Språk
Norsk
Person(er)
Institusjon(er)
Media
Teknisk Ukeblad
Arrangør/Produsent
Teknisk Ukeblad Media AS
Dato
19.09.2008
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF S9351