Til hovedinnhold

Pasientfokus - en viktig kilde til innovasjon

Pasientfokus - en viktig kilde til innovasjon

Kategori
I1 Populærvitenskapelige artikler
Sammendrag
Forprosjekt i InnoMed.
  • Helse- og omsorgssektoren er organisert med flere nivå som har ulike ansvarsområder
  • Når pasientforløp analyseres, finner vi at pasienten i dagens helse- og omsorgssystem gjerne er nødt til å forholde seg til svært mange personer
  • Tekniske hjelpemidler som er utviklet for å forbedre arbeidssituasjonen for helsepersonell tar gjern mindre hensyn til pasienten og er ofte heller ikke utformet for å ta vare på, eller styrke, restfunsjonen til pasienten
Emneord
Velferdsteknologi, medisinsk teknisk utstyr, pasientfokus, innovasjon
Språk
Norsk
Forfatter(e)
År
2014
Publisert i
HMS
Vol/hefte
2014(2)
Side(r)
53
Publikasjons-id
SINTEF S26197