Til hovedinnhold

Kommunikasjonsteknologi tas i bruk i ny tjeneste

Kommunikasjonsteknologi tas i bruk i ny tjeneste

Kategori
I1 Populærvitenskapelige artikler
Sammendrag
Forprosjekt i InnoMed.
Bakgrunn i at feilmedisinering skjer i forløpet hos en av fem pasienter.
a) Utstyr skal fungere sammen
b) Pasientdata skal kunne overføres sikkert
c) Møtekalendre skal koordineres
d) Endring av refusjonsordninger
Emneord
Kommunikasjonsteknologi, medikament, medisinsk teknisk utstyr, feilmedisinering
Språk
Norsk
Forfatter(e)
År
2014
Publisert i
HMS
Vol/hefte
2014(1)
Side(r)
53
Publikasjons-id
SINTEF S26196