Til hovedinnhold

Behov for forbedret opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr

Behov for forbedret opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr

Kategori
I1 Populærvitenskapelige artikler
Sammendrag
Forprosjekt i InnoMed.
Opplæring i medisinsk teknisk utstyr til helsepersonell og pasienter/brukere.
Benytte metodikk for produkt- og tjenesteinnovasjon i en grundig behovs- og markedsanalyse som vil danne grunnlag for utvikling av løsningskonsepter.
Emneord
Medisinsk teknisk utstyr, tjenesteinnovasjon, opplæring
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
År
2014
Publisert i
HMT
Vol/hefte
2014(3)
Side(r)
53
Publikasjons-id
SINTEF S26195