Til hovedinnhold

Barn (ungdom) og overvekt. Verktøy for begeistring

Barn (ungdom) og overvekt. Verktøy for begeistring

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag

Andelen unge med alvorlig overvekt og fedme øker globalt. Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital har tatt initiativ til dette forprosjektet der målet er å bidra til økt motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom med fedmeproblemer. I forprosjektet har det blitt benyttet brukersentrerte designmetoder for å kartlegge behov hos sentrale aktører. Det har blant annet gjennomført ti semi-strukturerte intervju og to workshoper. I tett samarbeid med pasienter, pårørende, helsepersonell og industri-bedrifter har fire konseptidéer blitt utviklet: Bildedagbok – en mobilapp; Visualisering av pasientens forløp i et spill – et digitalt verktøy for både pasient og helsetjenesten; AA-inspirert sosialt nettverk – en mobilapp der pasientene får mulighet til å kommunisere med andre pasienter; Alle skal med – et digitalt verktøy for hele familien. Arbeidet som ble utført i forprosjektet har resultert i en innvilget forprosjektsøknad fra Forskningsrådet, HELSEVEL. Hovedprosjektsøknad skal sendes til Forskningsrådet 12. oktober 2016. Bedrifter som ble kontaktet i løpet av arbeidet med dette prosjektet er aktuelle som samarbeidspartnere i HELSEVEL-søknaden, og det er skrevet under en intensjonsavtale med bedriften Agens.

Emneord
overvekt; fedme; barn; unge; verktøy;
Oppdragsgiver
St. Olavs Hospital, Fedmepoliklinikken
Språk
Norsk
År
2016
ISBN
9788214069532
Dokumentlenke
Bestill rapport fra
Publikasjons-id
SINTEF A28090