Til hovedinnhold

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antll hydrogenbiler vil være begrenset og salgsinntektene tilsvarende lave gjennom noen år.
 
Rapportene presenterer noen alternative utforminger av slik støtte. Alternativene diskuteres i lys av offentlig tilgjengelige kostnadstall og et sett scenarier for framtidig forbruk av hydrogen som drivstoff til personbiler og taxier. Diskusjonen oppsummeres i form av anbefalinger om utforming av støtte.
 
Rapporten er bestilt av Akershus fylkeskommune og avgrenser seg geografisk til Akershus og Oslo og den tidligste fasen i oppbyggingen av en infrastruktur av fyllestasjoner i denne regionen.
Oppdragsgiver
Akershus fylkeskommune
Språk
Norsk
År
2016
ISBN
9788214061864
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF A27974