Til hovedinnhold

Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune

Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
I regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) er det pilotert fem teknologier i Stavanger kommune i perioden 2015-2016: Velferdskalender, Videotelefoni, Lyssti, Dørsensor og Mobil trygghetsalarm.
Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og ulike trygghets- og mestringsteknologier for hjemmeboende, og har gjennom systematisk arbeid etablert egne erfaringer og praksisnær kunnskap som et godt fundament for å gjøre valg om videre implementere ulike løsninger i tjenesten.
På tross av at prosjektet har vært preget av at mye umoden teknologi har vært pilotert, har pilotene likevel gitt verdifull innsikt i brukerbehov og nødvendige krav til funksjonalitet ved teknologi og støttesystemer. Prosjektet har også resultert i at mobil trygghetsalarm er i ferd med å bli innført som tjeneste i Stavanger, i første omgang ved sykehjem.
SINTEF har vært forskningspartner i innovasjonsarbeidet og har bidratt med kunnskap og erfaringer knyttet til teknologi og tjeneste.
Emneord
Velferdsteknoloig; Samveis; Videotelefoni; Mobil trygghetsalarm; Dørsensor; Vandrealarm; Lyssti
Oppdragsgiver
Stavanger kommune
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
År
2016
ISBN
9788214061468
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF A27935