Til hovedinnhold

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra

Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Regjeringen arbeider med en nasjonal kompetansestrategi. Kunnskapsdepartementet har i den sammenheng invitert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og fire andre fylkeskommuner til å delta i et pilotprosjekt med kompetansebehovet i regionalt nærings- og arbeidsliv som tema.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har valgt å se på hvordan lokale kartlegginger kan bidra til ny kunnskap om arbeidslivets behov for kompetanse. Fylkeskommunen valgte å gjennomføre lokal kompetansekartlegging i fire kommuner: Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra. Formålet med prosjektet har vært å utvikle gode metoder for slik kompetansekartlegging.
SINTEF har vært rådgiver for Sør-Trøndelag Fylkeskommune og de lokale aktørene i forbindelse med gjennomføring av pilotprosjektet i de nevnte fire kommunene. Prosjektet har utviklet og testet metoder for planlegging, gjennomføring og oppfølging av lokal kompetansekartlegging.
Oppdragsgiver
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Språk
Norsk
År
2016
ISBN
9788214061796
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF A27868