Til hovedinnhold

Verdikjede fagarbeider

Verdikjede fagarbeider

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015.  Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte fra Pipelife Norge AS, Teeness Sandvik, Siemens PEC, representanter fra Norsk e-læring, samt yrkesfaglærere ved Surnadal Videregående skole, Charlottenlund Videregående skole og Heimdal Videregående skole. Formålet med kvalifiseringsprosjektet har vært å skape grunnlag for innovasjon i utviklingen av fremtidens fagarbeider gjennom verdikjede fagarbeider. Med verdikjede fagarbeider mener vi kjeden rådgivning - yrkesfag – lærlingeansvarlig - bedrift – og modningsårere etterpå. Delmålene i prosjektet har vært; a) å fremskaffe oversikt over eksisterende forsøk i Norge og eventuelt andre europeiske land for å bygge kunnskapsbase, b) å få en god forståelse for mekanismene i hele verdikjede fagarbeider, c) å etablere et aktørnettverk for å utvikle kompetanseplattform utover prosjektgruppa Verdikjede fagarbeider,  samt c) å utvikle ett eller flere gode design for ett eller flere innovasjonsprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet har lyktes med sine delmål og er i dag videreført som et kompetanseprosjekt i Forskningsrådets BIA-program.
Emneord
Fagarbeider; kompetanse; industri
Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond Midt-Norge
Språk
Norsk
År
2016
ISBN
9788214060294
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF A27515