Til hovedinnhold

OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling

OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling

Kategori
H Foredrag/fremleggelse av paper/poster
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for biologiske fag Ålesund)
  • SINTEF Ocean (Marin Ressursteknologi)
  • SINTEF Ocean (Havbruksteknologi)
  • Statoil
Presentert på
OMAE 2017
Dato
2017-06-25 - 2017-06-30
Arrangør
NTNU, SINTEF Ocean, ASME
Publikasjons-id
CRIStin 1480773