Til hovedinnhold

Norwegian CCS Research Centre: Industry-led innovation for fast-track CCS deployment

Norwegian CCS Research Centre: Industry-led innovation for fast-track CCS deployment

Kategori
H Foredrag/fremleggelse av paper/poster
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
Presentert på
CLIMIT Summit
Dato
2017-03-07
Publikasjons-id
CRIStin 1473264