Til hovedinnhold

Forsøk med næringshager som leverandør av kompetansemegling i VRI Trøndelag. En underveisevaluering

Forsøk med næringshager som leverandør av kompetansemegling i VRI Trøndelag. En underveisevaluering

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Næringshager som mobiliserer bedrifter til forskning. VRI Trøndelag er et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forsknings og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbinder bedrifter med riktig forsker (og enkelt tilgjengelig finansieringsbistand) for å løse et avgrenset problem i bedriften. I perioden 2014-2016 har fire næringshager i Sør-Trøndelag prøvd ut en ny rolle som deltaker i kompetansemegling. Denne rapporten evaluerer resultatene av dette forsøket etter et drøyt år og ved avslutningen av forsøket. Ettersom det tar lang tid å utvikle rollen, må også evalueringen ved avslutningen av forsøket regnes som en underveisevaluering. En søsterrapport (Finne og Thorsen 2017) sammenlikner organisasjonsmodellen for næringshagenes engasjement med alternative modeller
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
År
2016
ISSN
1504-9795
ISBN
978-82-14-06200-7
Publikasjons-id
CRIStin 1452765