Til hovedinnhold

Kostnader for nye småhus til høyere energistandard

Kostnader for nye småhus til høyere energistandard

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden? I denne rapporten er kostnadene beregnet for én hustype i seks ulike varianter: to varianter bygd i tråd med de tidligere energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) to varianter bygd etter de nye energikravene i TEK 10 to varianter bygd i tråd med standarden for passivhusboliger (NS 3700) Kostnader for ventilasjons- og energiforsyningsløsninger er også beskrevet.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
År
2016
ISSN
1894-1583
ISBN
978-82-536-1525-7
Publikasjons-id
CRIStin 1409497