Til hovedinnhold

Technological and environmental challenges of Arctic shipping - a case study of a fictional voyage in the Arctic

Technological and environmental challenges of Arctic shipping - a case study of a fictional voyage in the Arctic

Kategori
A Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Akvaplan Niva AS
  • SINTEF Ocean (Maritim)
  • SINTEF Ocean (Hydrodynamikk)
År
2016
Publisert i
Polar Research
ISSN
0800-0395
Vol/hefte
35
Publikasjons-id
CRIStin 1358328