Til hovedinnhold

Upcycling food for planet earth - towards total utilisation of co-streams

Upcycling food for planet earth - towards total utilisation of co-streams

Kategori
H Foredrag/fremleggelse av paper/poster
Språk
Engelsk
Person(er)
Institusjon(er)
  • Københavns Universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for maskinteknikk og produksjon)
  • SINTEF Ocean (Prosessteknologi)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (Forbruksforskningsinstituttet SIFO)
  • VTT Valtion teknillinen tutkimuslaitos
  • NOFIMA (Råvare og prosess)
  • Norsk institutt for bioøkonomi (Divisjon for matproduksjon og samfunn)
Presentert på
Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference
Dato
2015-11-01 - 2015-11-04
Publikasjons-id
CRIStin 1323933