Til hovedinnhold

Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kategori
F Rapporter i ekstern rapportserie
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for maskinteknikk og produksjon)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for bygg- og miljøteknikk)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for energi- og prosessteknikk)
  • Bygninger og installasjoner
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for geovitenskap og petroleum)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Eiendomsavdelingen)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Institutt for marin teknikk)
År
2013
Publikasjons-id
CRIStin 1024157