Til hovedinnhold

Publikasjoner fra Teknologiledelse

Viser 1 - 20 av 2694 Sorter etter : 12345678135
Velg publikasjoner for referansevisning
 
Kilde: Managing Complexity: Proceedings of the 8th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2015), Montreal, Canada, October 20th-22th, 2015. (s. 27-39). Springer.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Nielsen Kjeld, Brunoe Thomas D., Skjelstad Lars, Thomassen Maria Kristina Kollberg
Kilde: Managing Complexity: Proceedings of the 8th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2015), Montreal, Canada, October 20th-22th, 2015. (s. 127-137). Springer.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Skarholt Kari, Lamvik Gunnar Martin, Antonsen Stian, Røyrvik Jens Olgard Dalseth, Jonassen Jan Roald
Kilde: Risk, Reliability and Safety : Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Bye Rolf Johan, Lamvik Gunnar Martin
Kilde: Risk, Reliability and Safety : Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). (s. 1860-1867). CRC Press.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Finne Håkon, Thorsen, Hans Wilhem
Kilde: (SINTEF rapport)
Type: Rapport
Kilde: (SINTEF rapport)
Type: Rapport
Sjøbakk Børge, Landmark Andreas D., Hübert Hans Petter
Kilde: Business Models and ICT Technologies for the Fashion Supply Chain. (s. 79-88). Springer.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Kilde: International Journal of Productivity and Performance Management 66, 4.
Type: Tidsskriftsartikkel
Kilde: (SINTEF rapport)
Type: Rapport
Finne Håkon, Thorsen Hans Wilhelm Engel
Kilde: (SINTEF Rapport; A28067)
Type: Rapport
Ekambaram Anandasivakumar, Stene Trine Marie, Hamre Mette, Stupstad Trond Olav
Kilde: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). (s. 1824-1830). CRC Press.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Stene Trine Marie, Danielsen Brit-Eli, Trevisani Daniele
Kilde: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). (s. 890-897). CRC Press.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Kilde: (SINTEF rapport)
Type: Rapport
van der Kooij Rimmert, Landmark Andreas D., Seim Andreas Røsland, Olsson Nils
Kilde: Transportation Research Procedia .
Type: Tidsskriftsartikkel
Klingenberg Mathias, Aasen Tone Merethe
Kilde: TU, 08. feb
Type: Medieinnslag
Kilde: (SINTEF rapport)
Type: Rapport
Kilde: NRK Trøndelag P1, 01. feb
Type: Medieinnslag
Kilde: Arbeidets rett, 08. feb
Type: Medieinnslag
Nesvold Nils Kåre, Lømo-Hansen Tor, Bakås Ottar
Kilde: www.nearadio.no, 01. feb
Type: Medieinnslag
Kilde: www.rorosnytt.no, 02. feb
Type: Medieinnslag
12345678135